Lars (93) har gjort tre til kunst i 70 år

Av

Les kunstnaren Odd Dubland si skildring av kunstnaren Lars Oftedal (93), ein treskjærar og gjætar.