Huseier måtte punge ut etter å ha revet vernet kulturminne

Kommunen har ilagt en huseier i Gjesdal 5.000 kroner i gebyr på grunn av uaktsomhet i forbindelse med riving av et bolighus.