Biblioteket på midlertidig flyttefot

Av

På grunn av ombygging stenges Veveriet fra 1. juli.