19 anmeldelser etter Landstreffet

Av

I 2014 oppklarte Gjesdal lensmannskontor 28 prosent av sakene. Målet er 40 prosent. En av årsakene til at målet ikke nås: Landstreffet.