Vi har fulgt denne saken tett fra Gjesdal Krf og jubler over tirsdagens beslutning i Stortinget om å forskuttere Hove - Osli. Dette er et viktig første skritt for å få til en løsning slik at vi får løst den «trafikale proppen» som oppstår hver fredag og søndag.

Nå må vi få på plass en løsning på strekningen Osli-Ålgård slik at vi får slutt på kø problematikken som oppstår helg etter helg. Dette har vi ventet alt for lenge på og det vil være utrolig viktig for næringsliv, og innbyggerne i Gjesdal å få en avklaring og snarlig løsning.

Vi i Gjesdal Krf er positiv til Frp sitt forslag om å overføre ansvaret til Nye Veier for å få løst dette, dette har vi også formidlet til våre fremste tillitsvalgte på fylke og inn i regjeringsapparatet.

Vi kan ikke sette i gang utbygging Hove-Osli og stoppe der.

Nå må vi få fart på Osli-Ålgård slik at vi får helhetlig løsning! Vår oppfordring til alle politiske parti som ønsker en rask løsning: La oss stå sammen og få løst det viktigste samferdselsspørsmålet i Gjesdal i vår levetid!