Gå til sidens hovedinnhold

KrF har vært med på å gjøre friskolen avleggs

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Olaug Bollestad skriver at hun heier på mangfoldet, det gjør jeg også. Etter siste leserbrev ble jeg invitert til kaffe av Ottar Endresen. Vi hadde en hyggelig samtale om skolen, og fikk diskutert tanker rundt religion og friskole. Som to voksne individ, med forskjellige synspunkter er vi med å utgjøre mangfoldet i vår region. Jeg har stor respekt for Ottar, men vi er uenige i forhold til friskolens plass i skoleverket.

Kristendommen er en viktig del av vårt land, og mangfold, og har spilt en viktig rolle i dannelsen av vårt samfunn. Den har gjennom flere krevende runder blitt polert til en tolerant religion, slik den blir praktisert av den norske kirke, og gjennom fellesskolen. Det konservative tankegodset er blitt myknet opp, i samarbeid, og i diskusjon med resten av det norske samfunn. Kreftene bak religiøse friskoler, ser denne oppmykningen som en feil, og ønsker å styre barna vekk i fra den norske grunnskoles kristendom, og dypere ned i ett konservativt tankesett.

Den nye læreplanen som ble ført i pennen med KrF i regjering, sier følgende om mangfold: «Skolen skal støtte utviklingen av den enkeltes identitet, gjøre elevene trygge på eget ståsted, samtidig som den skal formidle felles verdier som trengs for å møte og delta i mangfoldet, og åpne dører mot verden og framtiden.» Dette er ikke mulig i en skole som tviholder på fortidens ideer, setter seg på siden av resten av samfunnet, og styrer barns mulighet til å skape seg sin egen identitet, basert på egne refleksjoner og fri tenkning.

Jeg merker meg at friskole-forkjempere bruker mangfold som et forsvar på hvorfor de har en rettmessig plass i samfunnet. Men de konservative kreftene bak skolene, vil styre tankegodset til barna, nettopp for å begrense barnas frihet i forhold til mangfold. Hvis en av elevene finner ut at de forelsker seg i en av samme kjønn, vil de ha lært å holde det inne. De må ikke leve dette ut, og få oppleve kjærlighet og nærhet, for da er de syndere og havner i helvete. Er dette hva du mener er mangfold Bollestad, eller er mangfold bare noe som gjelder når det er snakk om å forsvare gammeldagse og konservative ideer?

Når en som voksen tar valget om å være annerledes, har en all rett til det. Jeg er enig med Bollestad, om at det er en viktig kvalitet ved vårt demokrati. Men hvis en som barn blir styrt inn i en lære, gjennom hjem og skole, har en da nok frihet til å fatte egne valg? Jeg er med på at det skal være lov å lære barna sine de verdiene en selv har, men det hører da hjemme rundt spisebordet og på søndagskolen, ikke i grunnskoleopplæringen.

Jeg er klar over at friskoler skal drive etter læreplaner Bollestad, men disse er vide, og åpne for tolkninger. Noen av lærebøkene som blir benyttet av Kongstun er basert på kreasjonismen, der det er er Bibelen som har alle svar, og vitenskapen skal tilsidesettes. Når Galileo Galilei reiste til Roma for å støtte opp om teorien om at jorden kretset rundt solen, og ikke motsatt, ble han dømt livsvarig fengsel av kirken. Denne påstanden ble da betegnet som absurd og delvis kjettersk. Vitenskapen har ikke to streker under svarene om jordens opprinnelse, men den er i motsetning til det kreasjonistiske synet basert på vitenskapelige metoder og fysiske bevis.

Når barna blir utsatt for en ensrettet virkelighetsoppfatning hjemme og på skolen om at Bibelen er den eneste rette, mener jeg at de i realiteten ikke har god nok mulighet til å ta selvstendige valg. Barnas rett til å finne sin egen vei, må utveie foreldres rett til å styre hva de lærer. Jeg mener da at det ikke bør tillates at det bygges en permanent religiøst drevet skole på Ålgård. Dette gjelder da alle religioner, da friskoleloven tilrettelegger for at foreldre skal kunne styre sine barn, enten det er via en kristen skole eller en koranskole. Kommunen sa nei til Kongstun i første omgang, men de fikk tillatelse fra utdanningsdirektoratet. Jeg mener de ikke er i stand til å oppfylle de nye læreplanene som ble iverksatt i 2020.

De nye læreplanen sier følgende om kritiske metoder og vitenskapelig tenkning: «Hvis ny innsikt skal vokse fram, må etablerte ideer granskes og kritiseres med teorier, metoder, argumenter, erfaringer og bevis. Elevene skal kunne vurdere ulike kilder til kunnskap og tenke kritisk om hvordan kunnskap utvikles. De skal også kunne forstå at deres egne erfaringer, standpunkter og overbevisninger kan være ufullstendige eller feilaktige.» Jeg mener at religiøse friskoler ikke kan oppfylle den nye læreplanens overordnete del. Kritisk tenkning kan ikke oppstå i en forkynnende og formanende skole, de er altså med fagfornyelsen, som er ført i hånden når KrF var i regjering, gjort avleggs.

Et svar som går igjen hos forkjempere av friskolen er at det å betvile vitenskapen, basert på den fortellingen som står skrevet i bibelen er et eksempel på kritisk tenkning. Men dette gjelder ikke når barn blir predikert en sannhet fra barnealder til voksen, uten å ha reelle muligheter til å betvile læren. Jeg har et eksempel fra en friskole, hvor en foresatt ble oppringt fordi ungen betvilte Bibelens lære, med viten som blir betraktet som etablert fakta i majoriteten av samfunnet. Er dette å tillate kritisk tenking Bollestad?

Enten må de nye læreplanene omskrives, eller så må friskolene få dispensasjon for å drive opplæringen uten å kunne tilby elevene reell mulighet til kritisk tenkning. Slik det er i dag mener jeg friskolene ikke kan imøtekomme læreplanens overordnede del.