Krevende smittesporing, vaksinering og ansatte i kohorter: Slik påvirkes helsetjenestene i Gjesdal