Krav om erstatning for vindkraftveien på Skurve kan havne i retten

Det gjenstår erstatning til én ekspropriert eiendom i forbindelse med utbyggingen av Tindafjellet og Skurvenuten vindkraftverk.