Ber bilistene ta hensyn i trafikken

Av

Tobias Fossmark sin jobb er å passe på at skolebarna kommer seg trygt over veien.