Kommunen søker rike eldsjeler

Av

Lokstallen, den gamle kraftstasjonen og Veveriet lengtar etter liv. Eit frukostmøte blei arrangert for å lokka fram den naudsynte entusiasmen for gjenoppliving.