Ernærings-Ingrid gjev råd til idrettsutøvarar

Av

Ingrid Edland skal læra unge idretts-utøvarar kva mat som bidreg positivt til prestasjonane deira.