Det kule korpset

Av

Valget sto mellom å legge ned skolekorpset i Oltedal, eller å satse alt. – Vi valgte å gi gass, sier Even Gjesdal.