Korona medvirkende årsak til dødsfall ved SUS

Det melder SUS selv på sine hjemmesider.