Reinhaldarar må leva i uvisse

Av

I løpet av året skal politikarane vurdera konkurranseutsetting av reinhaldet på alle kommunale bygg.