«Skolens venner» gav fleire hundre tusen kroner til Kongstun Kristne Friskole

Styret ved Kongstun Kristne Friskole takkar gjevarglade venar for at underskotet i 2018 ikkje blei vesentleg større.