Slik skal kommunen håndtere kriser

Av

Hva gjør Gjesdal kommune hvis 
en krise oppstår? Kommunestyret har vedtatt ny beredskapsplan.