Sette kortare gjødslingsfrist på vent

Av

Rådmannen ønskte kortare spreieperiode for gjødsel. Politikarane utsette saka for å venta på ny nasjonal forskrift.