Protesterer mot forslag om kortare gjødselfrist

Av

Rådmannen vil fjerna høvet for gjødselspreiing etter 1. september. Bondelaget protesterer.