Ber rådmannen gå i dialog med kristen skule

Av

Kongstun får ikkje starta opp på Opstad. Politikarane ønskjer eit godt samarbeidsklima i den vidare prosessen.