Justerer ned forventingane til kor mykje Gjesdal skal veksa

Av

Situasjonen i bustadmarknaden gjer at politikarane ikkje lenger ventar høg vekst i folketalet dei komande åra.