Skatteinntektene til kommunen er framleis låge

Av

Fram til august fekk kommunen inn 4,5 millionar mindre i skatt enn det som var budsjettert.