Rekordhøgt sjukefråvær i helse- og velferd

Av

11 av 20 avdelingar innan helse og velferd rapporterte om eit sjukefråvær på over ti prosent.