Omsorgsløna uroar politikarane

Av

Mottakarar av omsorgsløn skal ikkje få full løn for timane dei arbeider.