Ber om meir pengar for å finansiera kyrkja

Av

Rekneskapen viser at den nye kyrkja manglar ein million kroner. Gjesdal kirkelige fellesråd ber kommunen om å ta mestepartarten av rekninga.