Sjå rådmannen legga fram budsjettet

Av

Måndag klokka 18 la rådmannen fram forslaget til nytt budsjett for kommunestyret.