Ser behov for radikale tiltak i helsetenestene

Av

Rådmannen legg ikkje opp til å gje meir pengar til helse- og omsorgstenester neste år, sjølv om behova aukar.