Politikarane ville ha svar om redusert vikarbruk

Av

Leiarar i helse og velferd meiner det er for tidleg å svara på om mindre vikarbruk har ført til fleire avvik.