Har ikkje råd til vikarar ved korttidsfråvær

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Alle avdelingane innan helse og velferd må velja ut oppgåver dei kan nedprioritera når tilsette er borte frå jobb og ikkje blir erstatta.