Havbruksfond gjev ekstrainntekter til Gjesdal

Av

I fjor fekk Gjesdal 12.000 kroner frå Havbruksfondet. I år er summen mykje høgare.