Gjesdal-barnehagene endrer på dyr vikarordning

Av

Høyere bemanningstetthet betyr innsparinger på andre punkter, ifølge barnehagesjef Rannveig Eriksen i Gjesdal kommune.