– Framtid på kreditt eller fornuft?

Av

Kommunestyrerepresentant Bjørn Schaal deler sine tankar om dei føreståande budsjett- og økonomiforhandlingane i Gjesdal kommune.