Skal vurdera statleg finansiering av eldreomsorga

Av

Frp ønskjer at staten skal ta rekninga for eldreomsorga i Gjesdal. Kommunestyret vil sjå nærare på kva konsekvensar det kan få.