Kommunen: – Vis stor forsiktighet, hold avstand og unngå at det oppstår større samlinger