Kommunen vil felle flere hjort

Spesielt kalver og ungdyr ligger tynt an om kommuneadministrasjonen får det som de vil.