Kommunen kan bli nødt til å rive opp asfalten for å reparere veien: – En kostnad vi skulle vært foruten

Kommunalsjef Årstein Skjæveland sier at de i utgangspunktet hadde fryktet verre etter at vann pumpet vekk fra reparasjonen av et overvannsrør i nabolaget skylte vekk bærelaget under asfalten i Granliveien.