Kommunen har søkt om 4,8 millioner kroner til bevaring av «råttent» bygg

Ålgård kraftstasjon er i dårlig stand. Nå har Gjesdal kommune søkt om flere millioner kroner til istandsetting av bygget.