Kommunen har fått over 200.000 kroner til å kjøpe turområde: – Alle parter er kjempehappy

Nå skal kommunen sikre et fire og et halvt mål stort friluftsområde i Madlandsheiene.