Kommunen forhandler om kostnader ved flere utbyggingsprosjekter

Gjesdal kommune har startet forhandlinger med utbyggerne i Vestlibakken 24 og Slakthusbakken.