Kommunen beklager misvisende informasjon om vannstenging

Færre husstander berøres enn det ble antydet mandag.