Kommunelegen om korona: – Det er kollektivtransport som nå er det mest utfordrende

Kommuneoverlege Hans Petter Torvik informerer om at situasjonen i Sandnes er god, men at folk må være nøye fremover.