Her er politikernes reaksjoner på rådmannens budsjett

Politikerne satt lydhøre da rådmannen presenterte et budsjett som satser på de unge.