Kan bli færre skuletimar i bassenget

Av

Gjesdal kommune vurderer å redusera symjetimane til fordel for rimelegare kroppsøvingsaktivitetar.