Ordføraren måtte svara på kva tid «Egil» skal få betre bustad

Av

Frp-politikar lurte på kor lenge ein funksjonshemma bebuar i ein kommunal bustad må venta på vedlikehald av bustaden sin.