Bussen har blitt billigere for ungdom

Av

13. juni trer nye billettsatser i kraft for ungdom mellom 15 og 21 år. Samtidig heves øvre aldersgrense for barnerabatt, og flere havner under kategorien student.