Foreldre er blitt høyrde. No blir det billig for barn på bygda å ha med venar heim

Tidlegare har elevar betalt nesten 50 kroner for å sitja på med skulebussen for å besøka venar utanfor sentrum. Eit pilotprosjekt frå Kolumbus gjer turen gratis for gjestene.