Språkrådet blander seg inn i valget av fugler til gatenavnene i Kodlidalen. Heter det "trost" eller "trast"?

Gjesdal kommune skulle bare sjekke med Språkrådet at de nye gatenavnene i Kodlidalen er greie å bruke. Tilbake fikk de forslag om heller å velge noen andre fugler å kalle gatene opp etter.