Foreslår reglar for kven som skal få bygga og bu her

Av

Rådmannen vil at femti prosent av dei kommunale tomtene i Kodlidalen skal gå til folk som ikkje er busette i Gjesdal frå før av.