Bondelaget mener Risa bryter vilkårene for drift av massedeponiet på Kluge. – Vi er innafor, svarer entreprenøren

Mens Risa på sin side sier de gjør alt riktig, mener Bondelaget at det trengs mye tettere kommunal oppfølging av massedeponier i Gjesdal.