Statens vegvesen holdt trafikkontroll ved E39 på Krossmoen kontrollstasjon mandag 21. november. Vektkontroll, teknisk tilstandskontroll, kabotasjekjøring, kjøre- og hviletidskontroll og sikring av last ble sjekket.

150 tunge kjøretøy og 8 lette kjøretøy ble kontrollert.

Her er resultatet:

  • Én varebil fikk bruksforbud på grunn av overlast. Her fikk fører av bilen 3000 kroner i gebyr.

Kjetting og vinterdekk ble kontrollert og på mange av kjøretøyene var dette i orden, men:

  • Én sjåfør fikk gebyr på 14.000 kroner på grunn av manglende vinterdekk.
  • Ett vogntog fikk bruksforbud på grunn av defekte bremser. Sjåføren fikk også gebyr for sju dekk som var slitt under minimumskravet på 5 millimeter.
  • Én sjåfør ble anmeldt fordi han, ifølge vegvesenet, nektet å fjerne is fra kjøretøyet.

«Anmeldelsen går ut på at sjåføren valgte å forlate kontrollplassen uten fjerne isen fra kjøretøyet» skriver kontrollørene i sin rapport.

  • To sjåfører fikk gebyr for brudd på døgnhvile og pause.
  • Fem sjåfører fikk skriftlig advarsel på grunn av kjøretid, døgnhvile og manglende pauser.
  • To personbiler ble avskiltet på grunn av manglende PKK (periodisk kjøretøykontroll).
  • En personbilfører fikk 3000 kroner gebyr på grunn av ulovlig bruk av prøvekjennemerke og ikke forskriftsmessig plassering av kjennemerker.
  • Seks kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig eller forskriftsmessig sikret. Denne lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring.
  • Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på sju kjøretøy. Det ble gitt kontrollrapport og mangellapp med frist for utbedring av feilene.

Totalt ble det delt ut 14 bruksforbud og 12 dekkgebyr. Det ble i tillegg delt ut ett overlastgebyr, to gebyr for hviletid, ett for manglende bombrikke (8000 kroner), fire kjetting-gebyr og fem vognkortgebyr.

Sju kjøretøy hadde skriftlige mangler og det ble gitt én anmeldelse.

«Mange sjåfører hadde alt i orden og ble dermed ikke valgt ut til utvidet kontroll» skriver Statens vegvesen i sin rapport.