Det viktigste jeg vil trekke fram, var det store og tverrfaglige engasjementet vi hadde i hovedkomitéen. Der var det medlemmer fra friidrett, fotball, turn, menighet, kommune, beredskapstjenester og næringsliv. Og vi hadde noen veldig kjekke komitémøter.

Iveren etter å gjøre en god festival var lik over hele linja, og vi som var sammen i komitéen den gang skapte et godt bånd som varer ennå. Det var også et veldig godt samarbeid med politiet, som alltid var involvert i arrangementet.

Budsjettene var ikke høye, og det var stor spenning det året vi for første gang oversteg 100.000 kroner i utgifter – og det var for hele helga! I dag får vi ikke mange band for den summen.

Vi hadde ikke så veldig mye erfaring med store arrangement og kjente artister, og mange ganger gjorde vi store øyne da vi så hvilke krav de hadde til «backstage»-utstyr:

X antall hvite håndklær, smørbrød, drikke osv. Jeg husker at en av komitémedlemmene reiste til Jysk og handlet nye håndklær, og vasket dem hjemme i forkant av festivalen.

Et annet godt minne er at vi fikk til et samarbeid med IVAR og kommunene om en vannfontene i Edlandsvatnet, som var lyssatt og som hadde en veldig høy stråle. VI hadde en visjon om at vannet skulle vises fra E39 og symbolisere viktigheten av vann som grunnlaget for industrien og næringslivet i Gjesdal. Dessverre ble vannfontene koblet fra etter noen års bruk.